Regulacje prawne

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 128, poz. 1175, z 21 lipca 2003 r.) - prosimy kliknąć tutaj

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach - tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr.94, poz. 788), - prosimy kliknąć tutaj

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118, z 2001 r. Nr 42, poz. 475, Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, z 2003 r. Nr 175, poz. 1691) - prosimy kliknąć tutaj

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 99, poz. 1001, z 2004 r.), - prosimy kliknąć tutaj

Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 94, poz.788) - prosimy kliknąć tutaj

karty pobytu dla cudzoziemców
© Interpreter 2003-2016 | All rights reserved | Informacja o cookies | polityka prywatności
Wykonanie: Agencja Interaktywna Lemon IT
zezwolenia na pracę dla cudzoziemców
kultilink Klinika Damiana New Warsaw Express Kredom Artis Personel od A do Z Uniqua hrk.pl Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Clark university