INTERPRETER
immi
grat
ion

NASZE USŁUGI

W INTERPRETER immigration świadczymy usługi związane z prawnym aspektem pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, w szczególności w zakresie:

- zezwoleń na pracę w Polsce
- zezwoleń na czasowy i stały pobyt w Polsce
- kart pobytu i wiz do Polski
- tłumaczeń
- legalizacji dokumentów

oraz uzyskania wszelkich innych dokumentów niezbędnych podczas pobytu cudzoziemca w Polsce.

WIADOMOŚĆ ZOSTAŁA WYSŁANA
Telefon: +48 22 29 55 110
WhatsApp: +48 537 305 900
ul. Okopowa 56/1
01-042 Warszawa, Polska