INTERPRETER
immi
grat
ion
AKTUALNE WYMAGANIA PŁACOWE DOTYCZĄCE UZYSKANIA TZW NIEBIESKIEJ KARTY UE
2019-04-10
Cudzoziemcy chcący uzyskać pozytywną decyzję w przedmiocie zezwolenia na pobyt i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieska karta UE) muszą spełnić kryterium minimalnej wysokości wynagrodzenia, która nie może być niższa niż 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego co roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z ostatnim ogłoszeniem Prezesa GUS z 11 lutego 2019 przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018 roku wynosiło 4585,03 zł, co przekłada się na minimalną kwotę 6877,55 zł wymaganą w procedurze ubiegania się o Niebieską kartę UE.
POWRÓT DO ARTYKUŁÓW
WIADOMOŚĆ ZOSTAŁA WYSŁANA
KATEGORIE
Telefon: +48 22 29 55 110
WhatsApp: +48 537 305 900
ul. Okopowa 56/1
01-042 Warszawa, Polska