INTERPRETER
immi
grat
ion
DUŻE OPÓŹNIENIA W PROCEDURACH POBYTOWYCH W POLSCE!!
2019-03-29
W ostatnim czasie procedury pobytowe w Polsce wydłużają się w związku ze znacznym wzrostem ilości składanych wniosków pobytowych. Spotyka się to z dużym zaniepokojeniem cudzoziemców starających się o zezwolenia na pobyt i pytaniami, czy muszą wyjechać i oczekiwać na decyzję i kartę pobytu poza krajem, jeśli ważność ich dotychczasowej wizy lub karty pobytu dobiega końca. Zgodnie z obowiązująca Ustawą o cudzoziemcach, jeśli wniosek pobytowy został złożony w czasie legalnego pobytu w Polsce, i nie ma żadnych braków formalnych, lub te braki zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, pobyt w Polsce jest legalny do samego końca procedury (włączając w to procedurę odwoławczą). Nie jest to jednak równoznaczne z możliwością wjazdu do Polski, jeśli cudzoziemiec musiał z kraju wyjechać, a poprzednia wiza lub karta pobytu już mu się skończyła.
POWRÓT DO ARTYKUŁÓW
WIADOMOŚĆ ZOSTAŁA WYSŁANA
KATEGORIE
Telefon: +48 22 29 55 110
WhatsApp: +48 537 305 900
ul. Okopowa 56/1
01-042 Warszawa, Polska