INTERPRETER
immi
grat
ion
KONIECZNOŚĆ ZBADANIA LOKALNEGO RYNKU PRACY PRZED ZATRUDNIENIEM CUDZOZIEMCA
2019-05-09
Każdy pracodawca ubiegający się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca musi wykazać, że nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. W tym celu składa ofertę wolnego miejsca zatrudnienia w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca wykonywania pracy przez cudzoziemca. W odpowiedzi na to zgłoszenie starosta wystawia informację o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, lub jej braku. Ma na to 21 dni. Zatrudnienie w niektórych grupach zawodowych nie wymaga uzyskania powyższej informacji, przez co proces uzyskania zezwolenia na pracę staje się krótszy. Są to między innymi zawody informatyczne, w przypadku których zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018, pracodawcy chcący zatrudnić cudzoziemca zostali zwolnieni z obowiązku wykazania braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.
POWRÓT DO ARTYKUŁÓW
WIADOMOŚĆ ZOSTAŁA WYSŁANA
KATEGORIE
Telefon: +48 22 29 55 110
WhatsApp: +48 537 305 900
ul. Okopowa 56/1
01-042 Warszawa, Polska