INTERPRETER
immi
grat
ion
OBOWIĄZKOWE PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI ZATRUDNIANEGO CUDZOZIEMCA
2019-01-29


Ważna wiadomość dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców w Polsce. Każdy pracodawca jest zobowiązany zachować u siebie w dokumentach pracowniczych kopię dokumentu potwierdzającego legalny pobyt cudzoziemca w Polsce  tj. kopię wizy, zezwolenia na pobyt lub pieczątki wjazdowej potwierdzającej datę wjazdu w ramach ruchu bezwizowego. Należy również pamiętać, by sprawdzić rodzaj legalnego pobytu. Sam fakt uzyskania zezwolenia na pracę w niektórych przypadkach nie uprawnia do wykonywania pracy aż do momentu uzyskania pożądanego rodzaju podstawy pobytowej cudzoziemca w Polsce.

POWRÓT DO ARTYKUŁÓW
WIADOMOŚĆ ZOSTAŁA WYSŁANA
KATEGORIE
Telefon: +48 22 29 55 110
WhatsApp: +48 537 305 900
ul. Okopowa 56/1
01-042 Warszawa, Polska