INTERPRETER
immi
grat
ion
WAŻNE! ZMIANA PRACODAWCY PRZEZ CUDZOZIEMCA
2019-02-25
Cudzoziemcy w Polsce posiadający zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, którzy są w trakcie zmiany pracodawcy, musza pamiętać o tym, że wiąże się to z koniecznością złożenia wniosku o nowe zezwolenie na pobyt i pracę u nowego pracodawcy. Zezwolenia te bowiem wydawane są w związku z pracą dla konkretnego pracodawcy i na konkretnym stanowisku pracy. Cudzoziemcy muszą również pamiętać o tym, że po każdym ustaniu zatrudnienia należy poinformować urząd wojewódzki, który wydał decyzję zezwalającą na pobyt i pracę, o ustaniu tego zatrudnienia. Jest na to 15 dni roboczych od wystąpienia tej okoliczności. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować odmowę wydania zezwolenia na pobyt w przyszłości.
POWRÓT DO ARTYKUŁÓW
WIADOMOŚĆ ZOSTAŁA WYSŁANA
KATEGORIE
Telefon: +48 22 29 55 110
WhatsApp: +48 537 305 900
ul. Okopowa 56/1
01-042 Warszawa, Polska