INTERPRETER
immi
grat
ion
WŁAŚCIWOŚĆ PLACÓWKI KONSULARNEJ DO WYDANIA WIZY PRACOWNICZEJ
2019-02-05
Zgodnie z obowiązującą Ustawą o cudzoziemcach wizę na podstawie wydanego w Polsce zezwolenia na pracę wydaje konsulat polski właściwy dla miejsca stałego pobytu cudzoziemca. Cudzoziemcy przebywający w innym kraju, niż swój kraj ojczysty muszą sprawdzić, czy posiadany przez nich rodzaj pobytu jest wystarczający, by polski konsulat w tym kraju uznał swoją właściwość do rozpatrzenia wniosku wizowego.
POWRÓT DO ARTYKUŁÓW
WIADOMOŚĆ ZOSTAŁA WYSŁANA
KATEGORIE
Telefon: +48 22 29 55 110
WhatsApp: +48 537 305 900
ul. Okopowa 56/1
01-042 Warszawa, Polska