INTERPRETER
immi
grat
ion
WYMAGANE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z DELEGOWANIEM PRACOWNIKÓW NA TERYTORIUM POLSKI, ORAZ Z POLSKI
2019-04-19
Zgodnie z Ustawą o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług z dnia 10 czerwca 2016 każdy pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski, bądź z terytorium Polski, jest zobowiązany do zawiadomienia o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy. Dotyczy to każdego pracownika, bez względu na jego obywatelstwo oraz bez względu na to, czy zezwolenie na pracę jest wymagane, czy też nie. Dotyczy to zatem również obywateli polskich. Stosowne zawiadomienie powinno być złożone najpóźniej w pierwszym dniu delegowania.
POWRÓT DO ARTYKUŁÓW
WIADOMOŚĆ ZOSTAŁA WYSŁANA
KATEGORIE
Telefon: +48 22 29 55 110
WhatsApp: +48 537 305 900
ul. Okopowa 56/1
01-042 Warszawa, Polska