INTERPRETER
immi
grat
ion
ZAGRANICZNE PRAWO JAZDY W POLSCE
2019-02-13
Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej przebywający w Polsce i posiadający prawo jazdy wydane przez władze kraju jego pochodzenia mogą z nich korzystać przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu w Polsce, pod warunkiem, że kraj który wydał to prawo jazdy, jest sygnatariuszem konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Genewie 19 września 1949 lub w Wiedniu sporządzonej 8 listopada 1968. Przed upływem tego okresu należy wymienić je na polskie prawo jazdy. Odbierając polskie prawo jazdy trzeba oddać dokument wydany przez kraj swojego pochodzenia, który następnie przekazywany jest władzom tego kraju.
POWRÓT DO ARTYKUŁÓW
WIADOMOŚĆ ZOSTAŁA WYSŁANA
KATEGORIE
Telefon: +48 22 29 55 110
WhatsApp: +48 537 305 900
ul. Okopowa 56/1
01-042 Warszawa, Polska