INTERPRETER
immi
grat
ion
ZEZWOLENIE NA PRACĘ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO
2019-03-20
Cudzoziemcy pełniący funkcję członka zarządu spółki prawa handlowego muszą pamiętać, iż zgodnie z polskimi przepisami imigracyjnymi konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu danej spółki w przypadku przebywania w Polsce celem pełnienia tej funkcji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Fakt bycia wspólnikiem spółki nie zwalnia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Podczas procesu ubiegania się o to zezwolenie należy wykazać, iż działalność spółki jest korzystna dla polskiej gospodarki poprzez spełnienie minimalnych wymagań wskazanych przez przepisy. Zezwolenia na pracę tego typu wydawane są na okres nawet do 5 lat.
POWRÓT DO ARTYKUŁÓW
WIADOMOŚĆ ZOSTAŁA WYSŁANA
KATEGORIE
Telefon: +48 22 29 55 110
WhatsApp: +48 537 305 900
ul. Okopowa 56/1
01-042 Warszawa, Polska