INTERPRETER
immi
grat
ion
WAŻNA INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW DELEGUJĄCYCH PRACOWNIKÓW DO POLSKI!!
2019-04-30

Pracodawca delegujący pracownika do Polski po złożeniu wymaganego prawem zawiadomienia zobowiązany jest w okresie delegowania do przechowywania w Polsce w postaci papierowej lub elektronicznej następujących dokumentów:

- kopii umowy o pracę pracownika delegowanego lub innego równoważnego dokumentu poświadczonego warunki zatrudnienia,

- dokumentów potwierdzających czas pracy pracownika delegowanego w zakresie rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz liczby godzin przepracowanych w danym dniu,

- dokumentów określających wysokość wynagrodzenia pracownika delegowanego wraz z wysokością dokonanych odliczeń zgodnie z właściwym prawem oraz dowodów wypłaty pracownikowi wynagrodzenia.

Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo żądać ich przedłożenia w czasie trwania oddelegowania, oraz w okresie 2 lat po zakończeniu wykonywania pracy przez pracownika delegowanego na terytorium RP.

POWRÓT DO ARTYKUŁÓW
WIADOMOŚĆ ZOSTAŁA WYSŁANA
KATEGORIE
Telefon: +48 22 29 55 110
WhatsApp: +48 537 305 900
ul. Okopowa 56/1
01-042 Warszawa, Polska